در صورت داشتن هر گونه شکایت می توانید با مستقیما با مدیر مجموعه در ارتباط باشید
تلفن های تماس: ۰۲۱۳۶۱۵۱۳۰۸ یا ۰۹۱۲۶۸۳۳۹۶۱ امین کریمانپور